Velkommen til Aalborg Folkedansere

Sted:
Østerågade 17, 2.sal 9000 Aalborg

Hold:
Voksenhold: Onsdag: 19.30–21.30
Senior: Torsdag: 13.15-15.15

Kontakt:

Thomas Jørgensen (Formand)
Strøybergsvej 17,
9000 Aalborg
Tlf. : 98138274 mobil 20486175
E-mail : thoeljo@stofanet.dk

Instruktør:
Lotte Gjølager
tlf. 27589413
E-mail : lotteg@stofanet.dk

Musik Bjarne Jensen og Erik Vognsen